Övrigt

staketjan15-768x432
VMVhall021-1024x768

Vi bygger staket enligt önskemål, till exempel räcken, grindar, hundgårdar eller staket runt gruvor. Både mindre och större projekt.

Med vår lilla grävmaskin kan vi stå till tjänst med många olika grävningsarbeten så som nedgrävning av vattenledning och avlopp samt dränering.

Om vatten eller avloppsrören har frusit kan vi tina upp isen t.ex med ånga. Vi kan också tina upp frusna vägtrummor.